بازاریابی

بازاریابی در دیدار همکاران گرامی که در کار خرید وفروش محصولات وخدمات به صورت عمده فروشی میباشند(مثل برنج و زعفران و ............) باید از طریق مجموعه دیدار مبادرت به افتتاج جساب نمایند وکلیه تبادلات مالی در این مجموعه فقط به حساب فوق واریز گرددواز زمان واریز قادر به نقل وانتقالات مالی میباشند همکاران گرامی که بعد از یک ماه قادر به فروش محصول یا خدمات خود نبودند میتوانند بازاریابی وفروش محصول یا خدمات خود را به گروه بازاریابی دیدار واگذار نمایند باتشکر وسپاس